Kiến thức

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục và khoản phí làm sổ đỏ năm 2020

Theo quy định hiện hành, người dân chỉ được nhận sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nghĩa vụ tài

Scroll to Top